Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo từng phòng thi tại Điểm thi Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (theo danh sách đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 trân trọng thông báo./.

Tải danh sách tại đây >>>