Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành. Đây là văn bản đầu tiên thí sinh cần phải nghiên cứu cho kỳ thi công chức thuế của Tổng cục Thuế năm 2021.

Sclass trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Nội dung Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 tải về