Trung tâm lập nhóm ôn thi thuế 2017. Anh, chị nào có nhu cầu trao đổi, tìm hiểu và sẵn sàng có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau thì có thể tham gia nhóm tại đây:

https://www.facebook.com/groups/onthicongchuc.edu.vn/

Một số lưu ý khi tham gia nhóm
– Tôn trọng các thành viên trong nhóm
– Không bán tài liệu
– Không đả kích và phá hoại nhóm
– Tài liệu, audio, video được chia sẻ là miễn phí dựa trên sự đóng góp của các thành viên
– Không đưa ra các nhận định sai trái và không có căn cứ về kỳ thi