Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo chung

Thông báo nhóm Facebook ôn thi công chức toàn quốc

Trung tâm ôn thi công chức Sclass thông báo nhóm facebook ôn thi công chức toàn quốc. Thí sinh có thể tham gia nhóm tại đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/onthicongchuctoanquoc/

Việc tham gia nhóm là tự nguyện, các thành viên tôn trọng lẫn nhau và tích cực hoạt động để tích lũy được kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo nhóm Facebook ôn thi thuế

Trung tâm ôn thi công chức Sclass thông báo nhóm facebook ôn thi thuế. Thí sinh có thể tham gia nhóm tại đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/onthicongchuc.edu.vn

Việc tham gia nhóm là tự nguyện, các thành viên tôn trọng lẫn nhau và tích cực hoạt động để tích lũy được kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo nhóm Facebook ôn thi kiến thức chung

Trung tâm ôn thi công chức Sclass thông báo nhóm facebook ôn thi kiến thức chung thi công chức. Thí sinh có thể tham gia nhóm tại đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/kienthucchungthicongchuc/

Việc tham gia nhóm là tự nguyện, các thành viên tôn trọng lẫn nhau và tích cực hoạt động để tích lũy được kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Trân trọng thông báo./.