ĐĂNG KÝ THI THỬ THUẾ ONLINE

⛅ Quan trọng:
1. Người tham gia thi thử không được lựa chọn thời gian thi thử.
2. Trình tự thi thử sắp xếp theo ưu tiên đăng ký trước được sắp xếp trước.
3. Một người chỉ được tham gia 01 lần/một đề thi thử
4. Mỗi ca thi thử chỉ giới hạn 20 người
5. Không chia sẻ nội dung thi thử cho bất kỳ ai, nhóm facebook nào
6. Thông tin chính xác: họ tên, số điện thoại, email và link facebook
7. Kê khai đầy đủ nội dung trong biểu mẫu này
8. Nội dung nào kê khai không hợp lý thì người đó sẽ không được tham gia
9. Một khi đã chấp nhận đăng ký trên biểu mẫu này thì trong vấn đề thi thử người thi thử hoàn toàn bị điều phối bởi người tổ chức thi thử

⛅ Cực kỳ quan trọng:
1. Một khi phát hiện hành vi phát tán nội dung và link thi thử trên mạng internet thì việc tổ chức thi thử sẽ bị chấm dứt
2. Người tham gia thi thử sẽ nhận được hoặc tin nhắn sms hoặc email hoặc tin nhắn facebook hoặc thông báo trên website www.onthicongchuc.edu.vn hoặc nhóm facebook https://www.facebook.com/groups/onthicongchuc.edu.vn/
3. Không có hành vi phá hoại hoặc đả kích việc tổ chức thi thử cũng như các vấn đề liên quan: nội dung câu hỏi thi thử, tốc độ truy cập, submit khi tham gia thi thử

⛅ Biểu mẫu đăng ký: