Tóm tắt thông báo và yêu cầu, điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 vào các vị trí chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ

1. Dự thi vào Tổng cục Thuế
– Tốt nghiệp chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, thuế và Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự)
– Có ràng buộc về trường tốt nghiệp đại học

2. Dự thi vào 63 cục thuế
– Tốt nghiệp bậc Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế, Luật
– Không ràng buộc về trường tốt nghiệp đại học

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học
– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Các loại chứng chỉ có thể thay thế chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B
– TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);
– IELTS 4.5 trở lên;
– TOEIC 405 trở lên;
– Chứng chỉ Tiếng Anh B1 khung Châu Âu trở lên.

5. Các bài thi
– 01 bài thi viết kiến thức chung: 180 phút

  • Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).

– 01 bài thi viết kiến thức chuyên ngành: 180 phút

  • Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.

– 01 bài thi trắc nghiệm chuyên ngành: 45 phút

  • Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.

– 01 bài thi tin học: 45 phút

  • Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word)

– 01 bài thi ngoại ngữ: 90 phút

  • Ngoại ngữ tiếng anh trình độ B

6. Các vòng thi
– Vòng 1: thi bài thi tin học, ngoại ngữ và trắc nghiệm chuyên ngành
– Vòng 2: thi bài thi viết kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành
– Thí sinh phải đạt ít nhất 50 điểm mỗi môn của vòng 1 mới được dự thi vòng 2

7. Xác định thí sinh trúng tuyển
– Tất cả các môn đều từ 50 trở lên (hoặc được miễn đối với tin học, ngoại ngữ)
– Có điểm kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị và ngạch tuyển dụng

8. Cách tính điểm
Tổng điểm xét = Điểm bài thi viết kiến thức chung + Điểm bài thi trắc nghiệm chuyên ngành + 2xĐiểm bài thi viết chuyên ngành

9. Hạn nộp hồ sơ
– Từ 08 giờ 00 ngày 06/02/2017 đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2017
– Nộp tại cục thuế nơi dự tuyển, ngoại trừ Hà Nội nộp tại Hội trường 10/11 – Đại học sư phạm Hà Nội

10. Lệ phí thi tuyển
300.000 vnđ/thí sinh