Tuyển dụng công chức thuế năm 2016 hay năm 2017

Hiện nay, đến thời điểm này đã gần kết thúc năm 2016. Tuy nhiên, hiện tổng cục thuế chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về thi tuyển công chức thuế năm 2016. Như vậy, chắc chắn là kỳ tuyển dụng công chức thuế sẽ thực hiện trong năm 2017.

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, cục thuế Tp.HCM đã gởi thông báo đến các chi cục thuế do mình quản lý về việc chấm dứt thuê lao động dưới dạng hợp đồng ở các cục thuế. Trong thông báo cũng ghi rõ “động viên nhân viên hợp đồng lao động tập trung ôn luyện để tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế dự kiến tổ chức sau Tết Nguyên Đán năm 2017.

Như vậy, thông tin đồn thổi về việc thi tuyển vào tháng 12/2016, tháng 01/2017 hay tháng 02/2017 chưa chính xác bằng thông tin tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế sau Tết Nguyên Đán năm 2017.