Tổng cục Hải quan có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Cụ thể như sau:

1. Số lượng công chức hải quan tuyển dụng: 786 chỉ tiêu (gồm 686 chỉ tiêu thi tuyển; 100 chỉ tiêu xét tuyển), trong đó:
1.1 Số lượng thi tuyển: 686 chỉ tiêu, gồm các Ngạch công chức sau:
– Ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 546 chỉ tiêu
– Ngạch Kiểm tra viên Cao đẳng Hải quan: 100 chỉ tiêu
– Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan: 14 chỉ tiêu
– Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 26 chỉ tiêu

(Xem Phụ lục chi tiết chỉ tiêu thi tuyển công chức kèm theo)

1.2 Xét tuyển:
1.2.1 Những đơn vị Hải quan được xét tuyển:
Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc địa bàn hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBX của liên tịch Bộ Nội vụ- Bộ Lao động TBXH ban hành ngày 05/01/2005 và tình nguyện cam kết làm việc tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển tối thiểu từ 05 năm trở lên, gồm 14 đơn vị sau:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi cục Hải quan Côn Đảo); Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (gồm Cơ quan Cục và các Chi cục); các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (trừ Cơ quan Cục); 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng (Tà Lùng, Trà Lĩnh, Bí Hà, Pò Peo, Sóc Giang); Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng thuộc Cục Hải quan tỉnh ĐăkLăk; 02 Chi cục thuộc Cục Hải quan Gia Lai-KonTum (Lệ Thanh, Bờ Y ); Chi cục Hải quan Phú Quốc thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang; Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (Đội Nghiệp vụ Hồng Vân, Đội nghiệp vụ A Đớt thuộc Chi cục Hải quan Thủy An); Chi cục HQCK Cầu Treo thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục HQCK Chi Ma thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Chi cục HQCK Bát Xát thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai; HQCK Nam Giang – Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; Chi cục HQCK La Lay, Lao Bảo, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Chi cục HQCK Na Mèo thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

1.2.2 Số lượng xét tuyển: 100 chỉ tiêu, gồm các Ngạch công chức sau:

– Ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 75 chỉ tiêu

– Ngạch Kiểm tra viên Cao đẳng Hải quan: 18 chỉ tiêu

– Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan: 3 chỉ tiêu

– Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 4 chỉ tiêu

(Xem Phụ lục chi tiết chỉ tiêu xét tuyển công chức kèm theo)

2. Số lượng xét tuyển viên chức:

2.1 Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu: 25 chỉ tiêu

2.2 Báo Hải quan: 05 chỉ tiêu

(Xem Phụ lục chi tiết chỉ tiêu xét tuyển viên chức kèm theo)

3. Điều kiện, đối tượng tham dự thi tuyển, xét tuyển:

3.1 Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi; Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ (không dị hình, dị tật, không nói ngọng, nói lắp); Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Riêng những người đăng ký xét tuyển phải có văn bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển thời gian 05 năm trở lên. Riêng với người đăng ký dự xét tuyển vào Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phải thêm phần cam kết sẵn sàng chấp thuận sự phân công làm việc tại Trung tâm phân tích, phân loại ở Hà Nội hoặc tại các Chi nhánh của Trung tâm ở Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

3.2 Về văn bằng chứng chỉ của người dự tuyển:

3.2.1 Đối với thi tuyển công chức:

a. Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan:

– Tuyển dụng vào các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục: tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại trung bình khá trở lên, tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc có trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ thuộc các nhóm ngành: nhóm ngành Kinh tế; nhóm ngành xã hội-nhân văn; nhóm ngành Kỹ thuật; chuyên ngành ngoại ngữ và một số chuyên ngành khác theo yêu cầu chuyên môn của một số đơn vị (theo phụ lục I đính kèm). Tuyển dụng vào các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) trở lên.

* Riêng Cục Hải quan các tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai – Kontum, Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam được tuyển dụng những người tốt nghiệp Đại học hệ tại chức.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.
– Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

b. Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:

– Tốt nghiệp cao đẳng Hải quan, cao đẳng Tài chính – Hải quan hoặc tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế hệ chính quy. Riêng Cục Hải quan các tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai – Kontum, Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam được tuyển hệ tại chức;

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
– Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

c. Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp Hải quan:

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp thuộc chuyên ngành kinh tế hệ chính quy; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên; Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

d. Đối với ngạch Lưu trữ viên trung cấp:

– Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy trở lên thuộc các chuyên ngành: hành chính Văn thư, Lưu trữ học, Văn thư-lưu trữ, Quản trị Văn phòng.
– Chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.
– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

2.2.2- Đối với xét tuyển công chức:

Điều kiện bằng cấp, chứng chỉ đối với xét tuyển tương tự như ở các ngạch dự thi tuyển, đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan được tuyển dụng cả đối tượng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức hoặc mở rộng.

2.2.3 Đối với xét tuyển viên chức:

a. Xét tuyển viên chức vào Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu:

* Đối với ngạch nhân viên văn thư:
– Tốt nghiệp Trung cấp văn thư – lưu trữ trở lên.
– Có chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A trở lên.

*Đối với ngạch Kỹ thuật viên (nhân viên phòng thí nghiệm, thủ kho hóa chất):
– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp các chuyên ngành dược, hóa.
– Có chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A trở lên.

* Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:
– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị nhân lực.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.
– Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ cơ bản A trở lên.

* Đối với viên chức ngạch kế toán viên:
– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy trở lên thuộc chuyên ngành kế toán.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.
– Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ cơ bản A trở lên.
* Đối với viên chức ngạch Kiểm tra viên Hải quan:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy trở lên thuộc nhóm chuyên ngành về hóa (hoá phân tích, hoá dầu, dược, polyme, công nghệ sinh học…) và nhóm chuyên ngành về lý (luyện kim, cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng…) phù hợp với nhu cầu công tác của Trung tâm PTPL.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.
– Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ cơ bản A trở lên.

b. Xét tuyển viên chức vào Báo Hải quan:
* Đối với viên chức ngạch Phóng viên:
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí;
– Tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên;
– Có chứng chỉ một trong 05 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nga) trình độ B trở lên.

* Đối với viên chức ngạch Kế toán viên trung cấp:
– Tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành Tài chính – Kế toán;
– Tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên;
– Có chứng chỉ một trong 05 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nga) trình độ A trở lên.

* Đối với viên chức ngạch Thủ quỹ:
– Tốt nghiệp trung cấp, chuyên ngành Tài chính – Kế toán;
– Tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên;
– Có chứng chỉ một trong 05 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nga) trình độ A trở lên.

* Đối với ngạch Kỹ thuật viên:
– Tốt nghiệp trung cấp, chuyên ngành công nghệ thông tin;
– Có chứng chỉ một trong 05 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nga) trình độ A trở lên.

* Đối với ngạch nhân viên văn thư:
– Tốt nghiệp trung cấp;
– Tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư- lưu trữ 3 tháng.

3. Hình thức nội dung thi tuyển:
3.1 Môn kiến thức chung:
3.1.1 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan:

– Nội dung thi: Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Những vấn đề cơ bản về hệ thống, tổ chức bộ máy Nhà nước; Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Hình thức: Thi viết
– Thời gian thi: 180 phút.

3.1.2 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan và tương đương:

– Nội dung: Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Những vấn đề cơ bản về hệ thống, tổ chức bộ máy Nhà nước; Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

– Hình thức: Thi viết
– Thời gian: 120 phút.

3.1.3 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên trung cấp Hải quan và tương đương, ngạch Lưu trữ viên Trung cấp:

– Nội dung: Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Những vấn đề cơ bản về hệ thống, tổ chức bộ máy Nhà nước; Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

– Hình thức: Thi viết;
– Thời gian: 120 phút.

3.2 Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
3.2.1 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan:

– Nội dung thi: Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Hình thức: thi viết, thi trắc nghiệm.
– Thời gian: Thi viết: 180 phút; Thi trắc nghiệm: 45 phút.

* Đối với thí sinh đăng ký chuyên ngành ngoại ngữ (không phải thi môn ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B): môn nghiệp vụ chuyên ngành thi viết ngoại ngữ, trình độ Đại học, thời gian 180 phút. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào Vụ Hợp tác Quốc tế ngoài thi viết ngoại ngữ thời gian 180 phút phải thi nói thời gian 15 phút.

* Đối với thí sinh đăng ký dự thi ngành Công nghệ thông tin, tin học (không phải thi môn tin học văn phòng): môn nghiệp vụ chuyên ngành thi viết tin học trình độ Đại học, thời gian 180 phút.

3.2.2 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:

– Nội dung: Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
– Hình thức: Thi viết, thi trắc nghiệm
– Thời gian: viết 120 phút; trắc nghiệm 30 phút

3.2.3 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên trung cấp Hải quan, ngạch Lưu trữ viên Trung cấp:

– Nội dung: Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

– Hình thức: Thi viết, thi trắc nghiệm
– Thời gian: Thi viết: 120 phút; Thi trắc nghiệm: 30 phút.

3.3. Môn Ngoại ngữ:
3.3.1 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan:
– Thi viết tiếng Anh trình độ B.
– Thời gian: 90 phút.

3.3.2 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:
– Thi viết tiếng Anh trình độ B.
– Thời gian 60 phút.

3.3.3 Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên trung cấp Hải quan, ngạch Lưu trữ viên Trung cấp:
– Thi viết tiếng Anh trình độ A.
– Thời gian: 60 phút.

3.4 Môn Tin học văn phòng:
3.4.1 Nội dung và hình thức thi môn tin học áp dụng chung cho tất cả các ngạch dự tuyển: thi trắc nghiệm kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft word)

3.4.2 Thời gian thi:
– Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 45 phút.
– Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan, ngạch Kiểm tra viên trung cấp Hải quan, ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 30 phút.

4. Hình thức nội dung xét tuyển công chức, viên chức:
4.1 Đối với xét tuyển công chức:
– Xét hồ sơ dự tuyển;
– Phỏng vấn trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung phỏng vấn: Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với những thí sinh dự xét tuyển chuyên ngành Ngoại ngữ, khi phỏng vấn phải kiểm tra cả trình độ ngoại ngữ.

4.2 Đối với xét tuyển viên chức:
– Xét hồ sơ dự tuyển;
– Phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Xét tuyển viên chức Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu: phỏng vấn về trình độ chuyên môn theo trình độ yêu cầu của từng ngạch đăng ký dự tuyển: chuyên ngành hóa, vật lý; chuyên ngành dược; chuyên ngành quản trị nhân lực; văn thư – lưu trữ; chuyên ngành tài chính – kế toán.

+ Xét tuyển viên chức Báo Hải quan: phỏng vấn về trình độ chuyên môn theo trình độ yêu cầu của từng ngạch đăng ký dự tuyển: chuyên ngành báo chí; văn thư – lưu trữ; chuyên ngành tài chính – kế toán; chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khoá, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận (thí sinh hoặc thân nhân), 02 ảnh cỡ (4 cm x 6cm), chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo thi tuyển, xét tuyển.

– Đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải có bản cam kết công tác thời gian tối thiểu 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển. Riêng với người đăng ký dự tuyển vào Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phải thêm phần cam kết sẵn sàng chấp thuận sự phân công làm việc tại Trung tâm phân tích, phân loại ở Hà Nội hoặc tại các Chi nhánh của Trung tâm ở Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ dự thi tuyển hoặc xét tuyển đựng trong 01 bì riêng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc gửi về Hội đồng sơ tuyển của đơn vị đăng ký dự tuyển.

* Lưu ý: Thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B:

+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT)

+ IELTS 4.5 trở lên

+ TOEIC 405 trở lên.

Thí sinh có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A:
+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT)
+ IELTS 2.0 trở lên
+ TOEIC 255 trở lên.

6. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, sơ tuyển:

6.1 Người dự tuyển khai thác mẫu lý lịch, các mẫu đơn dự tuyển trên Website Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu. Trong trường hợp người dự tuyển không có điều kiện khai thác mẫu lý lịch, các mẫu đơn đăng ký dự tuyển trên trang Website Hải quan thì có thể đến nhận mẫu lý lịch, các mẫu đơn dự tuyển tại trụ sở Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố, Cơ quan Tổng cục Hải quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển từ ngày 15/4/2011.

6.2 Các đơn vị nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển trong 5 ngày làm việc: từ 08 giờ ngày 04/5/2011 đến 16 giờ 30 ngày 10/5/2011.

6.3 Địa điểm nhận hồ sơ:

* Đối với người dự tuyển vào Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Nộp hồ sơ và dự sơ tuyển tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi tuyển, xét tuyển.

* Đối với người dự tuyển vào các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan: Nộp hồ sơ và dự sơ tuyển tại Trụ sở Tổng cục Hải quan địa chỉ: số 162 Nguyễn Văn Cừ – quận Long Biên – Hà Nội. Riêng Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu nhận hồ sơ dự xét tuyển ở cả Trụ sở Tổng cục Hải quan, Chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng và Chi nhánh miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề đảm bảo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho thí sinh dự tuyển: Tổng cục sẽ tô chức sơ tuyển và tiếp nhận hồ sơ đối với thí sinh ở miền bắc có nguyện vọng dự thi vào các đơn vị ở phía nam.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Sẽ thông báo trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn (dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 02 ngày từ 11/6 đến ngày 12/6/2011).

Thí sinh chỉ được đăng ký địa điểm thi tại 1 trong 2 khu vực khi làm thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ thí sinh dự tuyển được nộp ở đơn vị đăng ký dự thi.

Nếu thí sinh dự tuyển vào các đơn vị phía Nam có nguyện vọng thi tại Hà Nội (và ngược lại) thì có đơn đề nghị với đơn vị đăng ký dự tuyển, đơn vị có văn bản báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

Những thí sinh đăng ký dự thi vào các Cục Hải quan tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai – Kontum, Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam sẽ thi đợt 2 tại thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến 02 ngày từ 14 đến ngày 15/6/2011).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức Phỏng vấn xét tuyển công chức, viên chức:

Sẽ thông báo trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn. Dự kiến tổ chức Phỏng vấn tại Trụ sở Tổng cục Hải quan địa chỉ: 162 – Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

Dự kiến thời gian:

– Đối với xét tuyển công chức: 02 ngày: 12/7 – 13/7/2011

– Đối với xét tuyển viên chức vào Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu: 01 ngày: 14/7/2011

– Đối với xét tuyển viên chức vào Báo Hải quan: 01 ngày: 15/7/2011

9. Lệ phí thi tuyển và xét tuyển công chức: Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức theo quy định.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển sẽ được niêm yết công khai trên trang Website của Tổng cục Hải quan và của Hải quan địa phương nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ghi chú: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan (không trả lại hồ sơ).

– Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và trực tiếp người dự tuyển nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp thay).

– Thí sinh đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thông tin về thời gian, địa điểm thi tuyển, phỏng vấn xét tuyển chính thức tại Website của Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn

– Thí sinh có thể hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua Hội đồng sơ tuyển của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển hoặc qua số điện thoại của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011: 04-44520290.

* Thông báo này được niêm yết tại cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đăng trên Website Tổng cục Hải quan./.