Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (Thông tin chi tiết, vui lòng xem các văn bản đính kèm)./.

 4626. TB-SNV.signed.pdf

Nhu cầu tuyển dụng.pdf

Mau_Phieu dang ky du tuyen.doc

Kiến thức chung trân trọng giới thiệu.