Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (National Financial Supervisory Commission – NFSC/www.nfsc.gov.vn) là một cơ quan có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Ủy ban này được thành lập ngày 3 tháng 3 năm 2008 theo quyết định của Thủ tướng.

Các chức năng cụ thể của Ủy ban là:

  • Điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; giám sát chung thị trường tài chính và việc chấp hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động giám sát của các cơ quan thanh tra – giám sát chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
  • Giám sát điều kiện được cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
  • Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia; thiết lập cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  • Kiến nghị với các cơ quan thanh tra – giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
  • Được yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cung cấp định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính – ngân hàng; được trưng tập các cán bộ của các Bộ, ngành khi cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát được giao.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thông báo tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên, tuyển dụng viên chức năm 2021.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Công chức: 03 chỉ tiêu.

– Viên chức: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 25/03/2021.

– Địa điểm: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. 109 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội.

Tải thông báo tuyển dụng công chức tại đây: công chức. Đối với viên chức tải tại đây: viên chức

Kiến thức chung trân trọng giới thiệu.