Năm 2021 Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thi tuyển dụng công chức tại cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế với 1.751 chỉ tiêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1585/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 đối với cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế là 1.751 chỉ tiêu. Trong đó, ngạch chuyên viên là 303 chỉ tiêu, bao gồm chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ 194 chỉ tiêu (trong đó chuyên ngành Luật 19 chỉ tiêu, chuyên ngành khác 175 chỉ tiêu), chuyên viên làm công nghệ thông tin 105 chỉ tiêu, chuyên viên làm công tác Quản lý xây dựng cơ bản 4 chỉ tiêu.

Ngạch kiểm tra viên thuế có 1.324 chỉ tiêu, trong đó chuyên ngành tài chính kế toán là 966 chỉ tiêu và chuyên ngành khác là 358 chỉ tiêu. Ngạch văn thư viên 49 chỉ tiêu; ngạch cán sự 8 chỉ tiêu; ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế 23 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên trung cấp 44 chỉ tiêu.

Kế hoạch tuyển dụng nêu rõ, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu về văn bằng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học. Đối với thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng, có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo và phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức chưa bổ sung bằng tốt nghiệp, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi. 

Về ưu tiên trong tuyển dụng công chức, thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Các đối tượng ưu tiên phải nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ có xác nhận, quyết định được hưởng chế độ chính sách do phòng lao động thương binh và xã hội huyện trở lên. Thông tin đối tượng được ưu tiên phải được kê khai trên phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.  

Thí sinh tham gia thi tuyển vào ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương được thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1, hình thức thi sẽ là thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính gồm 2 phần kiến thức chung và ngoại ngữ thi tiếng Anh. Vòng hai sẽ là thi viết trong thời gian 180 phút.

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức thuế năm 2021 sẽ được Tổng cục Thuế thông báo sau. 

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng xem tại đây

Anh, chị có nhu cầu tham gia ôn thi thuế, đề thi thuế, tài liêu ôn thi thuế năm 2021 thì tham khảo link tại đây