Một số thông tin về kết quả trước phúc khảo vòng 2 thi công chức thuế cục thuế Tp.HCM năm 2017

Dựa vào danh sách đạt điều kiện cần, thì với điều kiện đủ là chỉ tiêu bị khống chế 202 chỉ tiêu ngạch chuyên viên thì nhận thấy có 76 thí sinh không đạt điều kiện đủ, chiếm 27,3% (trong tổng số 278 thí sinh đạt điều kiện cần)
Từ đó nếu lấy đủ 202 chỉ tiêu thì điểm trúng tuyển là 258 điểm, với điều kiện phúc khảo không làm thay đổi số điểm của bất kỳ thí sinh nào, hoặc không thí sinh nào phúc khảo.

Chi tiết download files đính kèm ở trên.