Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức thuế năm 2014

Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-BTC ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 21 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (file đính kèm), Quyết định số 2420/QĐ-BTC ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 21 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (file đính kèm).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi nêu trên đến trụ sở Cục Thuế, nơi đăng ký hồ sơ dự tuyển để làm một số thủ tục liên quan đến việc ra Quyết định tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:

Trước ngày 28/11/2015, anh (chị) phải đến Cục Thuế (phòng Tổ chức cán bộ) đã đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Trường hợp anh (chị) có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo thời hạn nêu trên thì phải làm đơn xin gia hạn gửi đơn vị tuyển dụng trước ngày 18/12/2015; thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày 18/12/2015.

Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi  thường trú cấp. Theo quy định của cơ quan Tư pháp, thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 16 đến 26 (ngày làm việc) kể từ ngày đề nghị cấp lý lịch tư pháp. Do vậy, trường hợp anh (chị) chưa kịp hoàn thiện phiếu lý lịch tư pháp thì có thể nộp các loại hồ sơ còn lại trước ngày 28/11/2015 để Cục Thuế ra quyết định tuyển dụng. Đến ngày 05/01/2016, nếu anh (chị) vẫn không xuất trình phiếu lý lịch tư pháp, Cục Thuế sẽ hủy quyết định tuyển dụng.

Anh (chị) phải xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan cho Cục Thuế  để kiểm tra.

Quá thời hạn trên, anh (chị) không có mặt để hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp có lý do chính đáng), Tổng cục Thuế được quyền xác định anh (chị) không có nhu cầu tuyển dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để các thí sinh được biết./.