Thực hiện Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 đối với Cục Thuế các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu; Căn cứ kết quả thi trên máy kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 (vòng 1) tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 thông báo:

1. Danh sách kết quả thi của thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 (vòng 1) vào Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh (theo danh sách kết quả thi đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm dự thi vòng 2:

– Thời gian thi: 07 giờ, sáng thứ 6 ngày 30/8/2019

– Địa điểm thi: Trường Đại học Tài chính – Marketing, số 2C Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Phòng thi của thí sinh dự thi vòng 2 (theo danh sách phòng thi đính kèm).

– Lưu ý:  Khi đi thi cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 trân trọng thông báo./. 

Kết quả Vòng 1 và Danh sách Phòng thi Vòng 2 xin xem trong file Tải xuống