Tổng Cục Thuế Thông Báo Điểm Thi Công Chức Thuế Vòng 2 Năm 2017

Các mốc thời gian thi tuyển công chức thuế 2016

– Ngày 14/12/2016: Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016
– Ngày 24/02/2017: Thông báo tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016
– Ngày 19/04/2017: Thông báo điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016
– Ngày 27/09/2017: Thông báo kết quả thi vòng 1 (sau phúc khảo), danh sách thi sinh dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016
– Ngày 02/10/2017: Thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 tại Điểm thi TP Hồ Chí Minh
Kỳ thi tuyển công chức tổng cục thuế 2016 tổng cộng có 2 lần gia hạn nộp hồ sơ (cho một số đối tượng nhất định)

Điểm thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016.

Điểm thi tuyển công chức thuế vòng 2 năm 2016 tại 63 cục thuế xem tại đây: click

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016;
Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016,

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo:
1. Danh sách kết quả thi của thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2) vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và mức thu phí phúc khảo kết quả thi:
– Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 14/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017 (mẫu Đơn phúc khảo đính kèm).

– Địa điểm:
+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế: nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại phòng 821, Cơ quan Tổng cục Thuế – Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cục Thuế các tỉnh, thành phố: nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.
– Mức thu phí phúc khảo kết quả thi: 150.000 đồng/bài thi
Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo sau thời hạn quy định trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng bưu điện, thư điện tử, Fax, Telex./.