Thực hiện Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 đối với Cục Thuế các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu; Căn cứ kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 thông báo kết quả thi vòng 2 sau phúc khảo của thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 vào Cục Thuế các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 trân trọng thông báo

Tải kết quả Vòng 2 sau phúc khảo tại đây