Thực hiện Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 đối với Cục Thuế các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu; Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 thông báo:

1. Danh sách kết quả thi của thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 (vòng 2) vào Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh (theo danh sách kết quả thi đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và mức thu phí phúc khảo kết quả thi:

– Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 22/10/2019 đến hết ngày 05/11/2019 (mẫu Đơn phúc khảo đính kèm).

– Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

– Mức thu phí phúc khảo kết quả thi: 150.000 đồng/bài thi

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo sau thời hạn quy định trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng bưu điện, thư điện tử, Fax, Telex.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 trân trọng thông báo./.      

File Tải xuống gồm:

– Thông báo số 511/TB-HĐTD ngày 22/10/2019

– Kết quả thi

– Mẫu đơn phúc khảo