Điểm thi công chức thuế cục thuế Tp.HCM năm 2017

Bài viết này chỉ đưa ra khái quát về ngạch chuyên viên. Ngạch cán sự vui lòng quý anh, chị nghiên cứu trong thông báo điểm.

Tổng số thí sinh dự thi ngạch chuyên viên:  1732
Tổng số thí sinh vượt qua vòng 1 với 03 môn kiến thức chuyên ngành trắc nghiệm, ngoại ngữ và tin học đạt từ 50 điểm trở lên: 712
Tổng số thí sinh nam vượt qua vòng 1: 202
Tổng số thí sinh nữ vượt qua vòng 1: 510
Tổng số thí sinh đạt 100 môn chuyên ngành trắc nghiệm: 03
Tổng số thí sinh đạt từ 100 điểm môn chuyên ngành trắc nghiệm: 10 (đã cộng điểm ưu tiên, đặc biệt có thi sinh đạt 100 điểm và được cộng ưu tiên 20 điểm nên điểm số là 120 điểm)
Mức điểm trắc nghiệm chuyên ngành có nhiều thí sinh nhất: 64 thí sinh đạt 70 điểm
203 thí sinh có điểm cao nhất tính từ mức điểm 82.5 của môn trắc nghiệm chuyên ngành
509 thí sinh có mức điểm từ 50 đến 80 điểm môn trắc nghiệm chuyên ngành

Vòng 2 điểm môn viết chuyên ngành nhân hệ số 2, điểm môn kiến thức chung chỉ hệ số 1. Tuy nhiên, nhìn vào mức điểm này những thí sinh đạt trong mức điểm từ 50 đến 70 chiếm 333 người vẫn còn hy vọng rất lớn để vượt qua những thí sinh top đầu của vòng 1 nếu làm tốt 2 bài thi còn lại.

Kiến thức chung là ẩn số không hề nhỏ dành cho tất cả mọi thí sinh bước vào vòng 2. Nhưng, kiến thức chuyên ngành bài viết nhân hệ số 2 do đó không lơ là bất kể môn nào, bài thi nào cũng phải làm tốt mới có khả năng lọt vào top 202 thí sinh thi đậu.

Anh, chị nào muốn ôn thi vòng 2 online hoặc tham gia lớp offline tại Tp.HCM thì liên hệ 098.335.1689 (vui lòng nhắn tin, không điện thoại vì thầy thường xuyên trên lớp không nghe được điện thoại nhiều, thầy sẽ liên hệ lại tất cả). Lớp sĩ số ít, học cho đến ngày thi, hỗ trợ nhiệt tình.

50 21
52.5 18
55 25
57.5 27
60 27
62.5 43
65 45
67.5 63
70 64
72.5 51
75 52
77.5 35
80 38
82.5 46
85 26
87.5 39
90 33
92.5 21
95 12
97.5 16
100 3
105 2
107.5 1
112.5 1
115 2
120 1